DEVAM EDEN TEZLER

PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI

İMMÜNOLOJİ BİLİM DALI

FÜGEN DAĞLI CÖMERT (2009 -       )
İmmünoloji Yüksek Lisans Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Özden Sanal,
"Akut Pulpitisli Hastaların Diş Eti Oluğu Sıvısındaki Sitokin Profilinin İncelenmesi"

DUYGU GÜLSEREN ( (2014 -       )
İmmünoloji Yüksek Lisans Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. F. İlhan Tezcan,
“Serum Vitamin D Düzeyi ve Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmi ile Siğiller Arası İlişki, Oral Vitamin D Suplementasyonunun Tedavi ve Bazı İmmünolojik Parametreler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”

SİBEL DOĞAN (2015 -         )
İmmünoloji Yüksek Lisans Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
“Sistemik İsotretinoin Tedavisi Alan Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Periferik Lenfosit Subsetleri ve Fekal Kalprotektin Seviyelerinin Değerlendirilmesi”

GÜLŞEN AKOĞLU (2015 -        )
İmmünoloji Yüksek Lisans Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. F. İlhan Tezcan
“Köbner Fenomeni ile Oluşan Psoriatik Plakların Self DNA/RNA-Katelisidin Kompleksi ve Doğal İmmünite Hücreleri Açısından Karşılaştırılması”

DENİZ NAZİRE ÇAĞDAŞ AYVAZ (2012 -       )
İmmünoloji Doktora Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. F. İlhan Tezcan
“Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik (YDİY) (Common Variable Immunodeficiency (CVID)) Tanılı Hastalarda LRBA Defektinin Araştırılması”


GENETİK BİLİM DALI

HANDE TAYLAN ŞEKEROĞLU (2013 -         )
Genetik Doktora Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülen Eda Ütine
“Bilinen Metabolik Hastalıkları ve Sendromlar ile İlişkilendirilemeyen Konjenital/Gelişimsel Kataraktlarda Yeni Nesil Dizileme ile Moleküler Etiyolojinin Araştırılması”


AİLE SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

DEMET TAŞ (2013 -        )
Adölesan Sağlığı Doktora Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nuray Öksüz Kanbur
Anoreksiya Nervoza Tanısı Alan Ergenlerde Mesane ve İşeme  Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi”

SOSYAL PEDİATRİ ANABİLİM DALI

OSMAN TOLGA İNCE (2007-       )
Sosyal Pediatri Doktora Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kadriye Yurdakök,
"Tip I Diyabetli Çocuklarda Bisfenol-A Maruziyeti ve İdrar Bisfenol-A Düzeyleri"

Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
csagligi@hacettepe.edu.tr
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019