Öğrenci Kabulü

PROGRAMLARA GİRİŞ ÖN KOŞULLARIProgram

Yüksek Lisans Ön Koşul

Doktora Ön Koşul

Pediatrik Otoinflamatuar (Tezsiz Yüksek Lisans)

* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı olmak,
* H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını yerine getirmek,

Program yok

Adölesan Sağlığı

Programı yok

*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak,
*H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını yerine getirmek,

Genetik

Programı yok

*Tıp doktoru  olmak,
* H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını yerine getirmek,

İmmünoloji (Yüksek Lisans)

* Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi;  Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Bölümleri lisans mezunları kabul edilir.
* H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını yerine getirmek,

*İmmünoloji Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak veya Pediatri uzmanı olmak,
* H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını yerine getirmek,

Moleküler Metabolizma

Programı yok

*Tıp doktoru olmak, MD PhD programı öğrencileri, Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Eczacılık yüksek lisans mezunu olmak
*H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını yerine getirmek,

Sosyal Pediatri

Programı yok

*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak,
*H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını yerine getirmek,

Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklar (Tezsiz Yüksek Lisans

* Tıp Fakültesi mezunu olmak,
* H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını yerine getirmek,

Program yok

Çocuk İstismarı ve İhmali (Tezsiz Yüksek lisans)

* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı, Adli Tıp Uzmanı, Erişkin Psikiyatri Uzmanı, Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak,
* H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını yerine getirmek,

Program yok

Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri (Yüksek Lisans)

* Fen, Mühendislik ve Doğa/Yaşam Bilimleri Fakülteleri veya Tıp Fakültesi mezunu olmak,
* H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını yerine getirmiş olmak,

 

Ayrıca www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/basvuru_kosullari.html sayfasındaki Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi başvuru koşullarını sağlamak

Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
csagligi@hacettepe.edu.tr
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019