Tezler

TAMAMLANAN TEZLER

İMMÜNOLOJİ BİLİM DALI

ÇAĞMAN TAN (SUN) (2003)

İmmünoloji Yüksek Lisans Tezi
Tez Danışmanı:Prof. Dr. Özden Sanal,
"II-12 Reseptör Bl Ekspresyonunun Hüçre Yüzeyinde Flow Sitometrik Olarak Değerlendirme Yöntemi ile Homozigot ve Heterozigot Eksiklerinin Taranması"

BARAN ERMAN (2008-2010 )
İmmünoloji Yüksek Lisans Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlhan Tezcan
" Klinik ve Laboratuar Özellikleri ile Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom (ALPS) Düşünülen Hasta ve Aile Fertlerinde Apoptozun İncelenmesi"

TUĞBA GÜNEY (2008-2010 )
İmmünoloji Yüksek Lisans Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlhan Tezcan
" Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda HLA Dako Antijenlerinin Araştırması"

 

GENETİK BİLİM DALI

YASEMİN ALANAY (2008- 2009 )

Genetik Doktora Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dilek Aktaş,
"Down Sendromlu Çocuk ve Adolesanlarda Lipid Profili, Obezite ve Metabolik Sendrom verileri ve Lipid Metobalizmasında Etkili Bazı Genlerin Polimorfizmleri"

BİLGE VOLKAN SALANCI (2007- 2010     )
Genetik Doktora Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Alikaşifoğlu,
"Antrasiklin Kullanımı Sonrasında oluşan Yan Etkiler Açısından Kardiyak İşlev Parametreleri ile İlaç Metabolizmasında Görevli Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişki"


GÜLEN EDA ÜTİNE (2007-      )
Genetik Doktora Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Alikaşifoğlu,
"Sendromik Olmayan Mental Retardasyon Hastalarında X’e Bağlı Mental Retardasyonların (MRX) Yeni Bir Teknik (MLPA) Kullanılarak Araştırılması"

SOSYAL PEDİATRİ ANA BİLİM DALI

EMEL ÖRÜN  (2008- 2010)
Sosyal Pediatri Doktora Tezi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Songül Yalçın,
"Süt Çocuklarında Anne Sütü ve Bebek Saçında Kurşun, Civa ve Kadmiyum Düzeylerinin İzlenmesi ve Etkileri"

Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
csagligi@hacettepe.edu.tr
Güncelleme Tarihi: 15.05.2017