Akademik Kadro

Görev Yeri

Tel

Prof. Dr. Kadriye YURDAKÖK

Sosyal Pediatri  A. D.

305 11 33

Prof. Dr. Günay BALTA

Pediatrik Temel Bilimler A. D.

305 42 08

Prof. Dr. Rıza Köksal ÖZGÜL

Pediatrik Temel Bilimler A. D.

305 11 41

Doç. Dr.  Ebru AYPAR 

Pediatrik Kardiyoloji

305 11 57

Doç. Dr.  Esra BİRBEN

Pediatrik Alerji ve Astım Ünitesi

305 16 57

Doç.  Dr.  Sinem AKGÜL

Aile Sağlığı A. D.

305 11 60

Doç.  Dr.  Basri GÜLBAKAN

Pediatrik Temel Bilimler A. D.

305 11 41

Yar. Doç. Dr. Didem Yücel YILMAZ   

Pediatrik Temel Bilimler A. D.

305 11 41

Uzm. Dr.  Zeynep TÜZÜN

Aile Sağlığı A. D.

305 11 60

Uzm. Dr.  Çağman TAN

Pediatrik İmmünoloji

355 11 72

Ar. Gör Yasemin DÜZÇEKER

Aile Sağlığı A. D.

305 11 60


LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ
AİLE SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

ADOLESAN DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ

Prof. Dr. Orhan DERMAN Anabilim Dalı Başkanı

Aile Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Aile Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Dr. Nuray KAMBUR

Aile Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşen KARADUMAN

Dermatoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. GONCA BOZTEPE

Dermatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Füsun ÇETİN ÇUHADAROĞLU

Çocuk Ruh Sağlığı A.D

Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEN

Çocuk Ruh Sağlığı A.D

Prof. Dr. Berna ÖZSUNGUR

Çocuk Ruh Sağlığı A.D

Prof. Dr. Muharrem YAZCI

Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

Prof. Dr. Cemaleddin AKSOY

Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

Prof. Dr. Mahmut Nedim DORAL

Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

Prof. Dr. Nurgül KANDEMİR                              

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Prof. Dr. Ayfer ALİKAŞİFOĞLU                         

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE

Halk Sağlığı A.D.


PEDİATRİK OTOİFLAMATUAR HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ

Prof. Dr. Seza ÖZEN

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi

Prof. Dr. Nesrin BEŞBAŞ

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi

Prof. Dr. Rezzan TOPALOĞLU

Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi

SOSYAL PEDİATRİ ANABİLİM DALI
SOSYAL PEDİATRİ DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ

Prof. Dr. Kadriye YURDAKÖK Anabilim Dalı Başkanı

Sosyal Pediatri A.D.

Prof. Dr. N. Elif ÖZMERT

Sosyal Pediatri A.D.

Prof. Dr. Songül YALÇIN

Sosyal Pediatri A.D.

Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu ÇETİN

Çocuk Ruh Sağlığı A.D.

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE YAKLAŞIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ

Prof. Dr. Kadriye YURDAKÖK Anabilim Dalı Başkanı

Sosyal Pediatri A.D.

Prof. Dr. N. Elif ÖZMERT

Sosyal Pediatri A.D.

Prof. Dr. Songül YALÇIN

Sosyal Pediatri A.D.

Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu ÇETİN

Çocuk Ruh Sağlığı A.D.

Prof. Dr. Mithat HALİLOĞLU

Radyoloji A.D.

Prof. Dr. Orhan DERMAN

Aile Sağlığı A.D.

Doç. Dr. Nuray KANBUR

Aile Sağlığı A.D.

Doç. Dr. Göknur HALİLOĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Prof. Dr. İbrahim KARNAK

Çocuk Cerrahisi A.D.

Doç. Dr. Saniye EKİNCİ

Çocuk Cerrahisi A.D.

Yrd. Doç. Dr. Dilşad ÖZDEMİR

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Doç. Dr.  Ali Rıza TÜMER

Tıp Fak. Adli Tıp A.D.

Doç. Dr.  Aysun ODABAŞI

Tıp Fak. Adli Tıp A.D.

Doç. Dr. Özlem TEKŞAM

Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.

PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Turgay COŞKUN   Anabilim Dalı Başkanı

GENETİK DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ

Prof. Dr. Koray BODUROĞLU Genetik Bilim Dalı Başkanı

Genetik Bilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet ALİ KAŞİFOĞLU

Genetik Bilim Dalı

Doç. Dr. Eda UTİNE

Genetik Bilim Dalı

İMMÜNOLOJİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ

Prof. Dr. İlhan TEZCAN

İmmünoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Günay BALTA 

Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı

MOLEKÜLER METABOLİZMA DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ

Prof. Dr. Turgay COŞKUN Bilim Dalı Başkanı

Nütrisyon ve Metabolizma B.D.

Prof. Dr. Ayşegül TOKATLI

Nütrisyon ve Metabolizma B.D.

Prof. Dr. H. Serap SİVRİ

Nütrisyon ve Metabolizma B.D.

Prof. Dr. Ali DURSUN

Nütrisyon ve Metabolizma B.D.

Prof. Dr. Rıza Köksal ÖZGÜL

Nütrisyon ve Metabolizma B.D.

PEDİATRİK NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ

Prof. Dr. Haluk TOPALOĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Nöroloji Ünitesi

Prof. Dr. Banu ANLAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Nöroloji Ünitesi

Prof. Dr. Meral TOPÇU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Nöroloji Ünitesi

Prof. Dr. Dilek YALNIZOĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Nöroloji Ünitesi

Yrd. Doç. Dr. Beril TALİM

Pediatri Patoloji Ünitesi

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
2.Blok 3 Kat Sıhhiye 06100 ANKARA
csagligi@hacettepe.edu.tr