Akademik Kadro

Görev Yeri

Tel

Prof. Dr. Kadriye YURDAKÖK

Sosyal Pediatri  A. D.

305 11 33

Prof. Dr. Günay BALTA

Pediatrik Temel Bilimler A. D.

305 42 08

Prof. Dr. Rıza Köksal ÖZGÜL

Pediatrik Temel Bilimler A. D.

305 11 41

Doç. Dr.  Ebru AYPAR 

Pediatrik Kardiyoloji

305 11 57

Doç. Dr.  Esra BİRBEN

Pediatrik Alerji ve Astım Ünitesi

305 16 57

Doç.  Dr.  Sinem AKGÜL

Aile Sağlığı A. D.

305 11 60

Doç.  Dr.  Basri GÜLBAKAN

Pediatrik Temel Bilimler A. D.

305 11 41

Yar. Doç. Dr. Didem Yücel YILMAZ   

Pediatrik Temel Bilimler A. D.

305 11 41

Uzm. Dr.  Zeynep TÜZÜN

Aile Sağlığı A. D.

305 11 60

Uzm. Dr.  Çağman TAN

Pediatrik İmmünoloji

355 11 72

Ar. Gör Yasemin DÜZÇEKER

Aile Sağlığı A. D.

305 11 60


LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

ANABİLİM DALI

PROGRAMI

ÜNVANI

ADI - SOYADI

KADROSU

Aile Sağlığı

Adolesan Sağlığı Doktora

Prof. Dr.

Orhan DERMAN

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Tezer KUTLUK

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Nuray ÖKSÜZ KANBUR

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Ayşen KARADUMAN

Tıp Fak. Deri ve Zührevi Hast. ABD

Prof. Dr.

Ferhunde ÖKTEM

Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Berna ÖZSUNGUR

Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Muharrem YAZICI

Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Prof. Dr.

Cemaleddin AKSOY

Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Prof. Dr.

Mahmut Nedim DORAL

Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Prof. Dr.

Nurgün KANDEMİR

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Ayfer ALİKAŞİFOĞLU

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Hilal ÖZCEBE

Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD

Doç. Dr.

Gonca ELÇİN

Tıp Fak. Deri ve Zührevi Hast. ABD

Yrd. Doç. Dr.

Sinem AKGÜL

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Sosyal Pediatri

Sosyal Pediatri Doktora

Prof. Dr.

Kadriye YURDAKÖK

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Prof. Dr.

Elif Nursel ÖZMERT

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

S. Songül YALÇIN

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Füsun ÇUHADAROĞLU ÇETİN

Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Murat YURDAKÖK

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Mualla ÇETİN

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Nuray ÖKSÜZ KANBUR

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Özlem TEKŞAM

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD


Çocuk İstismarı ve İhmali Tezsiz Yüksek Lisans

Prof. Dr.

Kadriye YURDAKÖK

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Prof. Dr.

Elif Nursel ÖZMERT

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

S. Songül YALÇIN

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Ferhunde ÖKTEM

Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Berna ÖZSUNGUR

Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Füsun ÇUHADAROĞLU ÇETİN

Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. ABD

ANABİLİM DALI

PROGRAMI

ÜNVANI

ADI - SOYADI

KADROSU

Pediatrik Temel Bilimler

Genetik Doktora

Prof. Dr.

O. Koray BODUROĞLU

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Mehmet ALİKAŞİFOĞLU

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Ayfer ALİKAŞİFOĞLU

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Göknur HALİLOĞLU

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Tevfik KARAGÖZ

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Gülen Eda ÜTİNE

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Doç. Dr.

Pelin Özlem ŞİMŞEK KİPER

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

İmmünoloji Yüksek Lisans/Doktora

Prof. Dr.

Fatma GÜMRÜK

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

F. İlhan TEZCAN

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Günay BALTA

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Prof. Dr.

R. Köksal ÖZGÜL

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Doç. Dr.

Barış KUŞKONMAZ

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Doç. Dr.

Deniz ÇAĞDAŞ AYVAZ

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Dr.

Çağman TAN

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Moleküler Metabolizma Doktora

Prof. Dr.

Turgay COŞKUN

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Ayşegül TOKATLI

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

H. Serap SİVRİ

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Ali DURSUN

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

R. Köksal ÖZGÜL

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr.

Basri GÜLBAKAN

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr.

Didem YÜCEL YILMAZ

Çocuk Sağlığı Enstitüsü


Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans

Prof. Dr.

Banu ANLAR

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Dilek YALNIZOĞLU

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Göknur HALİLOĞLU

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Haluk TOPALOĞLU

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Meral TOPÇU

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Yrd. Doç. Dr.

Beril TALİM

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD


Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans

Prof. Dr.

Seza ÖZEN

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Nesrin BEŞBAŞ

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Ali DÜZOVA

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Rezan TOPALOĞLU

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Yelda BİLGİNER

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

Diclehan ORHAN

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Doç. Dr.

Fatih ÖZALTIN

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr.

Bülent Enis ŞEKEREL

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Prof. Dr.

R. Köksal ÖZGÜL

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Doç. Dr.

Özge UYSAL SOYER

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Doç. Dr.

Ümit M. ŞAHİNER

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Doç. Dr.

Esra BİRBEN

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Doç. Dr.

Güneş ESENDAĞLI

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Doç. Dr.

Çağatay KARAASLAN

Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
csagligi@hacettepe.edu.tr
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019