Akademik Kadro

 

Görev Yeri

Tel

Prof. Dr. Kadriye YURDAKÖK

Sosyal Pediatri A.D.

305 11 33

Prof. Dr. Deniz GÜR

Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.

305 11 80

Doç. Dr. Günay BALTA

Pediatrik Temel Bilimler A.D.

305 42 08

Doç. Dr. Rıza Köksal ÖZGÜL

Pediatrik Temel Bilimler A.D.

305 11 41

Doç. Dr. Emine Betül TAVİL

Pediatrik Hematoloji

305 11 72

Doç. Dr. Ebru AYPAR 

Pediatrik Kardiyoloji

305 11 57

Yar. Doç. Dr. Sinem AKGÜL

Aile Sağlığı A.D.

305 11 60

Uzm. Dr. Zeynep TÜZÜN

Aile Sağlığı A.D.

305 11 60

Uzm. Dr. Esra BİRBEN

Pediatrik Alerji ve Astım Ünitesi

305 16 57

Uzm. Çağman TAN

Pediatrik İmmünoloji

355 11 72


                                                                                           

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

AİLE SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
ADOLESAN DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ
Prof. Dr. Orhan DERMAN Anabilim Dalı Başkanı Aile Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Tezer KUTLUK Aile Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Dr. Nuray KAMBUR Aile Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayşen KARADUMAN Dermatoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gül ERKİN Dermatoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. GONCA BOZTEPE Dermatoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Füsun ÇETİN ÇUHADAROĞLU Çocuk Ruh Sağlığı A.D
Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEN Çocuk Ruh Sağlığı A.D
Prof. Dr. Berna ÖZSUNGUR Çocuk Ruh Sağlığı A.D
Prof. Dr. Muharrem YAZCI Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Prof. Dr. Cemaleddin AKSOY Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Prof. Dr. Mahmut Nedim DORAL Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Prof. Dr. Nurgül KANDEMİR                               Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Ayfer ALİKAŞİFOĞLU                          Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE Halk Sağlığı A.D.

PEDİATRİK OTOİFLAMATUAR HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ
Prof. Dr. Seza ÖZEN Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi
Prof. Dr. Nesrin BEŞBAŞ Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi
Prof. Dr. Rezzan TOPALOĞLU Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi
Prof. Dr. Gülsev KALE Pediatrik Patoloji Ünitesi

SOSYAL PEDİATRİ ANABİLİM DALI
SOSYAL PEDİATRİ DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ
Prof. Dr. Kadriye YURDAKÖK Anabilim Dalı Başkanı Sosyal Pediatri A.D.
Prof. Dr. N. Elif ÖZMERT Sosyal Pediatri A.D.
Prof. Dr. Songül YALÇIN Sosyal Pediatri A.D.
Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu ÇETİN Çocuk Ruh Sağlığı A.D.

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE YAKLAŞIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ
Prof. Dr. Kadriye YURDAKÖK Anabilim Dalı Başkanı Sosyal Pediatri A.D.
Prof. Dr. N. Elif ÖZMERT Sosyal Pediatri A.D.
Prof. Dr. Songül YALÇIN Sosyal Pediatri A.D.
Prof. Dr. Gülsev KALE Pediatri Patoloji Ünitesi
Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu ÇETİN Çocuk Ruh Sağlığı A.D.
Prof. Dr. Mithat HALİLOĞLU Radyoloji A.D.
Prof. Dr. Orhan DERMAN Aile Sağlığı A.D.
Doç. Dr. Nuray KANBUR Aile Sağlığı A.D.
Doç. Dr. Göknur HALİLOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. İbrahim KARNAK Çocuk Cerrahisi A.D.
Doç. Dr. Saniye EKİNCİ Çocuk Cerrahisi A.D.
Yrd. Doç. Dr. Dilşad ÖZDEMİR Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Doç. Dr.  Ali Rıza TÜMER Tıp Fak. Adli Tıp A.D.
Doç. Dr.  Aysun ODABAŞI Tıp Fak. Adli Tıp A.D.
Doç. Dr. Özlem TEKŞAM Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.

PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Turgay COŞKUN   Anabilim Dalı Başkanı

GENETİK DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU Genetik Bilim Dalı Başkanı Genetik Bilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet ALİ KAŞİFOĞLU Genetik Bilim Dalı
Prof. Dr. Dilek AKTAŞ Genetik Bilim Dalı
Doç. Dr. Eda UTİNE Genetik Bilim Dalı

İMMÜNOLOJİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ
Prof. Dr. İlhan TEZCAN İmmünoloji Bilim Dalı
Doç. Dr. Günay BALTA  Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı
NÜTRİSYON VE METABOLİZMA DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ
Prof. Dr. Turgay COŞKUN Bilim Dalı Başkanı Nütrisyon ve Metabolizma B.D.
Prof. Dr. Ayşegül TOKATLI Nütrisyon ve Metabolizma B.D.
Prof. Dr. H. Serap SİVRİ Nütrisyon ve Metabolizma B.D.
Prof. Dr. Ali DURSUN Nütrisyon ve Metabolizma B.D.
Doç. Dr. Rıza Köksal ÖZGÜL Nütrisyon ve Metabolizma B.D.

PEDİATRİK NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV YERLERİ
Prof. Dr. Banu ANLAR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Nöroloji Ünitesi
Prof. Dr. Sabiha AYSUN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Nöroloji Ünitesi
Prof. Dr. Gülsev KALE Pediatri Patoloji Ünitesi
Yrd. Doç. Dr. Beril TALİM Pediatri Patoloji Ünitesi
Prof. Dr. Haluk TOPALOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Nöroloji Ünitesi
Prof. Dr. Meral TOPÇU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Nöroloji Ünitesi
Prof. Dr. Güzide TURANLI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Nöroloji Ünitesi
Prof. Dr. Dilek YALNIZOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Nöroloji Ünitesi
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
2.Blok 3 Kat Sıhhiye 06100 ANKARA
csagligi@hacettepe.edu.tr