Akademik Yapı

AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI

ANABİLİM /BİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

ANABİLİM/BİLİM DALI BAŞKANLARI

ANABİLİM/BİLİM DALI BAŞKANLARININ ATANMA TARİHLERİ

Aile Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Orhan DERMAN

21.03.2018

Sosyal Pediatri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kadriye YURDAKÖK

21.03.2018

Pediatrik ve Perinatal Patoloji Araştırmaları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Diclehan ORHAN

19.01.2018

Pediatrik Temel Bilimler
Anabilim Dalı

Prof. Dr. Turgay ÇOŞKUN

09.05.2018

İmmünoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN

28.05.2018

Nütrisyon ve Metabolizma Bilim Dalı

Prof. Dr. Turgay COŞKUN

21.03.2018

Genetik Bilim Dalı

Prof. Dr. O. Koray BODUROĞLU

13.12.2016

Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
csagligi@hacettepe.edu.tr
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019