İdari Kadro

Gülüzar ÖZCAN

Enstitü Sekreteri

Tel: 305 13 99
gozcan@hacettepe.edu.tr

Burcu SOYLUGAN

Bilgisayar İşletmeni

Tel: 305 13 99
burcu.soylugan@hacettepe.edu.tr

Derya KARADUMAN

Dergi Sekreteri

Tel: 305 26 76
deryakaraduman@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
csagligi@hacettepe.edu.tr
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019