Lisans Üstü Programlar

PROGRAMLAR

Aile Sağlığı Ana Bilim Dalı

Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı

Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı

PROGRAMLARA GİRİŞ ÖN KOŞULLARI


Program

Yüksek Lisans Ön Koşul

Doktora Ön Koşul

Pediatrik Otoinflamatuar Tezsiz Yüksek Lisans

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı olmak.

Program yok

Adölesan Sağlığı

Program yok

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak

Genetik

Program yok

Tıp doktoru  olmak

İmmünoloji

Dişçilik, Eczacılık, Fen Fakültelerinin Biyoloji veya Kimya Bölümü mezunu olmak

İmmünoloji YL veya tıp doktoru olmak

Moleküler Metabolizma

Programı yok

Tıp doktoru olmak, MD PhD programı öğrencisi veya Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Eczacılık yüksek lisans mezunu olmak

Sosyal Pediatri

Programı yok

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak

Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans

Tıp Fakültesi mezunu olmak

Program yok

Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşım

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı, Adli Tıp Uzmanı, Erişkin Psikiyatri uzmanı, Çocuk Cerrahisi uzmanı, Halk Sağlığı uzmanı olmak,

Program yok

Ayrıca www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/basvuru_kosullari.html sayfasındaki Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi başvuru koşullarını sağlamak

DERS TANITIM KATOLOGLARI

  • Otoinflamatuar Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü
    İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
    2.Blok 3 Kat Sıhhiye 06100 ANKARA
    csagligi@hacettepe.edu.tr