Duyurular

  • 28.05.2012 tarihi itibarıyla Enstitümüz Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı'nın İmmünoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Fatma GÜMRÜK atanmıştır.
  • 21.03.2012 tarihi itibarıyla Enstitümüz Aile Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Orhan Derman atanmıştır.
  • Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı bünyesinde Çocuk İstismarı ve İhmali tezsiz yüksek lisans programı ve Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı bünyesinde Pediatrik Nöroomüsküler Hastalıkları tezsiz yüksek lisans programı açılması, Yükseköğretim Kurulunun 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4 ve 7 maddeleri uyarınca uygun görülmüştür.
  • 2012-2013 Öğretim Yılı Akademik Takvimi
  • 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
  • 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Kontenjanları
  • 09.05.2010 tarihi itibarıyla Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşin Bakkaloğlunun emekli olması nedeni ile yerine o tarihten itibaren Prof. Dr. Turgay Coşkun atanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
csagligi@hacettepe.edu.tr
Güncelleme Tarihi: Ocak 2019